Formulari de recollida de dades de la caminada d'Avià

Les dades d'aquest formulari serviran per informar-vos de les nostres caminades.
* camp obligatori

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades del formulari s’incorporaran a la base de dades que gestiona el programa “mailchimp”, del qual es responsable l’Ateneu d’Avià. Les dades seran conservades mentre l’entitat desenvolupi activitats culturals i esportives i s’empraran únicament per a fer difusió d’aquestes. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a l’Ateneu: ateneuavia@gmail.com o per via telefònica al 938230000.