XXI CONCURS DE FOTOGRAFIA - AVIÀ 2015>>PREMIS<<

- TEMA AVIÀ (Blanc i negre o color).
 • Primer premi: 120€
 • Segon premi: 80€
 • Tercer premi: 60€
 • Quart premi: 60€
 • Cinquè premi: 40€
- TEMA FESTES SEGAR I BATRE (Blanc i negre o color).
 • Primer premi: 120€
 • Segon premi: 80€
 • Tercer premi: 60€
 • Quart premi: 60€
 • Cinquè premi: 40€
- BALLET DEL SEGAR I BATRE (Blanc i negre o color).
 • Premi especial: 120€

>>BASES DEL CONCURS<<

Participants:
El concurs és obert a tothom qui ho desltgi, sense limitacions. 

Temes:
Avià (Fotografies identificatives del municipi d'Avià).
- Festa del Segar i Batre (Fotografies identificatives de la festa d'enguany, el diumenge dia 12 de juliol de 2015, o de l'any passat a partir de les 8 del matí. Programes apart).
- El ballet del Segar i Batre (Premi especial).

Obres:
Cada concursant podrà presentar un màxim de tres obres per tema. La imatge fotogràfica serà de mida lliure. 

Presentació: 
Aniran muntades sobre un suport rígid de 30 x 40 cm. en format vertical, de color negre, independentment de la posició de la imatge fotogràfica. 

Identificació:
Al dors de cada obra s'indicarà el tema i títol de l'obra i també el nom, l'adreça, el telèfon i l'email de l'autor. 
Els socis de la FCF faran constar l'agrupació a la qual pertanyen i el número de soci de la FCF.

Termini d'admissió d'obres:
Fins el 25 d'octubre de 2015.

Inscripció:
Gratuïta. 

Recepció  de les obres:
Degudament protegides, juntament amb la butlleta d'inscripció, admetent fotocòpies d'aquesta, es farà arribar personalment o per correu a: 
Ajuntament d'Avià Av. Pau Casals, 22 - 08610 Avià. 
Horari oficina ajuntament: de 8:00 a 15:00 h. de dilluns a divendres (tel. 938 230 000). 
També es poden deixar al bar de l'Ateneu.

Veredicte:
Es celebrarà el dissabte dia 21 de novembre de 2015 a la Sala d'exposicions de l'Ateneu d'Avià a les 20:00 h. 
Cap participant no podrà optar a més d'un premi (en cas que hi hagi dos premis, quedarà el de més valor econòmic). 

Jurat:
Estarà format per tres persones reconegudes per la Federació Catalana de Fotografia (FCF).

Lliurament de premis:
Diumenge 20 de desembre de 2015, a les 12:30 h. Sala d'exposicions Ateneu d'Avià.

Exposició:
Sala d'exposicions de l'Ateneu d'Avià, del 20 de desembre de 2015 al 10 de gener de 2016. 
Si el número de fotos rebudes es superior a la capacltat de la sala, s'exposaran les que hagin passat la selecció del jurat. 

Retorn de les obres:
A partir de 30 dies de la clausura de l'exposició.
A partir d'aquesta data es retomaran pel mateix conducte en què es van rebre, si es van deixar personalment es dipositaran a les oficines de l'ajuntament i si no, s'enviaran. 
Quedaran en propietat de l'Ateneu d'Avià les obres premiades, reservant-se el dret de reproducció i publicació, exposició (per qualsevol procediment i sense cap limitació geogràfica). 

Consideracions generals:
- L'organització tindrà cura de les obres i de la seva conservació i no es farà responsable de qualsevol accident o robatori que pogués ocòrrer, ni tampoc de la pèrdua o danys durant el seu enviament de devolució.
- Els participants estan exempts de pagament de qualsevol taxa o dret d'inscripció. 
- La participació en aquest concurs suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases. Qualsevol cas no previst serà resolt per l'entitat organitzadora.
- Els participants es responsabilitzaran totalment que no hi hagi drets de tercers en les obres presentades, i que no es puguin fer reclamacions per drets d'imatge. També es responsabilitzaran de les reclamacions que puguin presentar les entitats de drets de propietat intel·lectual (SGAE, VEGAP, etc.), a les quals els participants poden estar adscrits. 
- L'entitat es reserva el dret de reproduir les obres premiades i de fer una selecció de les obres a exposar. 
Aquest concurs és puntuable per a l'obtenció de les distincions i títols que atorga la FCF d'Artista (AFCF), Excel·lència (EFCF) i Mestre (MFCF) pels membres de la Federació Catalana de Fotografia amb el núm. 2015/61.