XXXV CONCURS DE PINTURA - FESTA MAJOR D’AVIÀ 2014


BASES XXXV CONCURS DE PINTURA - FESTA MAJOR D’AVIÀ 2014 (PDF 284kB)

>>BASES<<
1.  Podran participar al concurs tots els artistes que ho desitgin. La inscripció serà gratuïta.
2.  El tema obligat serà “Aigua” dins del terme municipal d’Avià.
3.  Les mides de les obres han de ser, com a mínim, de 12 i la tela amb el fons a un sol color.
4.  Les obres podran ésser realitzades amb qualsevol procediment.
5.  La inscripció i segellat de les teles es podrà fer els dies següents:
* Dijous 21, divendres 22 i de Dilluns 25 al dijous 28 d’Agost a les oficines de l’Ajuntament, de 8:00 a 15:00 hores. (Dissabte i Diumenge tancat)
6.  Presentació de les obres:
* Dijous 21, divendres 22 i de Dilluns 25 al dijous 28 d’Agost a les oficines de l’Ajuntament, de 8:00 a 15:00 hores. (Dissabte i Diumenge tancat)
7.  Cada concursant podrà presentar diverses obres, podent optar a un sol premi.
8. El veredicte del jurat serà inapel•lable i es farà el dijous dia 28 d’Agost a les 21:00 h. a la sala d’exposicions de l’Ateneu d’Avià.
8.  A les 19:00 hores del divendres de la Festa Major, dia 29 d’agost, s’inaugurarà l’exposició a la sala d’exposicions de l’Ateneu d’Avià.
9. Els premis atorgats es lliuraran el dissabte dia 30 d’agost a les 20:00 h a la mateixa sala d’exposicions.
10.  Horaris de exposició:
Divendres dia 29 d’agost, de 19:00 h. a 23:00 h. 
Dissabte dia 30 d’agost, de 18:00 h. a 23:00 h.
Diumenge dia 31 de setembre, de 18:00 h. a 23:00 h.
Dilluns dia 1 de setembre, de 20:30 h. a 22:00 h.
11.  Quedaran en propietat de l’Ateneu d’Avià les obres premiades reservant-se el dret de reproducció i publicació.
12. Les obres seran exposades i es podran retirar a partir del dilluns dia 15 de setembre en dies feiners, a l’Ajuntament, els matins de 8 a 15 hores. Les obres no retirades abans del 30 de setembre, quedaran igualment propietat de l’Ateneu.
13. Participar en aquest concurs, pressuposa la total i plena acceptació de les bases.
14.  L’organització tindrà molta cura de la conservació de les obres, però no es fa responsable de qualsevol incident que es pugui produir durant els dies del concurs i durant la seva exposició.


PREMIS
PRIMER PREMI OLI 400 €
PRIMER PREMI AQUAREL•LA 400 €
SEGON PREMI 350 €
TERCER PREMI 300 €
QUART PREMI 220 €