I Concurs INSTAGRAM #camavia2014

El concurs de fotografia consisteix en la publicació de fotografies fetes i que és puguin relacionar amb la caminada d’Avià 2014 mitjançant la xarxa social “Instagram” amb l’etiqueta #camavia2014.

NORMES DE PARTICIPACIÓ:
1. Tenir perfil públic i respectar condicions d’Instagram.
2. Les fotografies s’hauran de realitzar durant la XXVI caminada popular d’Avià, del dia 4 de maig de 2014, amb elements representatius de la caminada i fetes amb dispositiu mòbil (Android/Iphone).
3. Posar el títol a la fotografia, etiquetar-la amb el hashtag #camavia2014 i fer menció al nostre compte d’Instagram @ateneuavia.
4. Podeu presentar del 4 al 11 de maig de 2014 totes les fotografies que vulgueu, no existeix limitació de fotografies per participant.
5. Totes aquelles fotografies penjades abans del 4 de maig o que no s’adeqüin a les condicions del concurs (falta d’etiqueta, fotos fora de termini, usuaris privats, etc) quedaran automàticament descartades.
6. Les fotografies no poden tenir contingut obscè, sexualment explícit, violent o ofensiu.
7. Els participants han de declarar-se autors de les obres, en cas contrari ells són els responsables directes dels danys i perjudicis que en puguin derivar per reclamacions dels autors originals, i es responsabilitzen de les reclamacions per drets d’imatge, dret reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982.
8. Es precisa autorització del pare/mare tutor/a dels menors de 14 anys fotografiats.
9. Cedeixo tots els drets de propietat de les obres presentades i autoritzo expressament a què l’Ateneu d’Avià faci ús, pugui reproduir en qualsevol de les formes possibles (pòster, Internet, Xarxes socials, etc.), per promocionar el concurs o per a d’altres motius no comercials i sense ànim de lucre, fent esment del nom de l’autor, eximint-lo i alliberant-lo de tot reclam i responsabilitat.
10. El jurat estarà format per membres designats per la junta de l’Ateneu d’Avià i tindrà en compte la qualitat, originalitat i captació de l’essència de la caminada de les 20 fotografies amb el hashtag #camavia2014 que tinguin més votació popular.
11. Els guanyadors seran contactats a través d'un missatge a la seva fotografia. Els noms dels guanyadors també es faran públics als comptes de Facebook, Twitter i a la web de l’entitat organitzadora.
12. El guanyador del concurs, designat pel jurat, serà premiat amb un lot de productes naturals de la zona.
13. Els noms dels guanyadors també es faran públics als canals indicats.
14. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades dels guanyadors no s'incorporaran a cap fitxer de l’Ateneu d’Avià.
15. La participació en aquest concurs implica l'acceptació de totes les condicions d'Instagram. Les podeu consultar a http://instagram.com