XX Concurs de FOTOGRAFIA - Avià 2013

>>Premis
Tema: Avià 
(blanc i negre o color)
• Primer premi:120 euros
• Segon premi:80 euros
• Tercer premi:60 euros
• Quart premi:60 euros
• Cinquè premi:40 euros

Tema: Festes del Segar i Batre 
(blanc i negre o color)
• Primer premi:120 euros
• Segon premi:80 euros
• Tercer premi:60 euros
• Quart premi:60 euros
• Cinquè premi:40 euros


>>Participants
El concurs és obert a tothom qui ho desitgi, sense limitacions.

>>Temes
• Avià (Fotografies identificatives del municipi d’Avià).
• Festes del Segar i Batre. (Fotografies identificatives de la festa d’enguany el diumenge dia 14 de juliol de 2013 a partir de les 8 del matí. Programes apart).

>>Obres
Cada concursant podrà presentar un màxim de tres obres per tema, la imatge fotogràfica serà de mida lliure.

>>Presentació
Aniran muntades sobre un suport rígid de 30 x 40 cm. En format vertical, de color negre, independentment de la posició de la imatge fotogràfica.

>>Identificació
Al dors de cada obra s’indicarà el tema i títol de l’obra i tambè el nom, l’adreça, el telèfon de l‘autor i l’adreça electrònica.
Els socis de la FCF faran constar l’agrupaciò a la qual pertanyen i el número de soci de la FCF.

>>Termini d’admissió d’obres
Fins el 25 d’octubre de 2013.

>>Inscripció
Gratuïta.

>>Recepció d’obres
Degudament protegides, juntament amb la butlleta d’inscripció, admetent-se fotocòpies d’aquesta, es farà arribar personalment o per correu a:
 Ajuntament d’Avià
  Av. Pau Casals, 22 - 08610 Avià
 Horari oficina ajuntament: de 8:00 a 15:00 h. de dilluns a divendres (telf. 938230000).
• També es poden deixar al bar de l’Ateneu, dimarts tancat per festa setmanal.

>>Veredicte
Se celebrarà el dissabte dia 23 de novembre de 2013 a la Sala d’exposicions de l’Ateneu d’Avià a les 19:30 h.
Cada participant no podrà optar a més d’un premi (en cas que hi hagi dos premis quedarà el de més valor econòmic).

>>Jurat
Estarà format per tres persones reconegudes per la Federació Catalana de Fotografia (FCF).

>>Lliurament de premis
Diumenge 22 de desembre de 2013, a les 12:30 h. a la Sala d’exposicions Ateneu d’Avià.

>>Exposició
Sala d’exposicions Ateneu d’Avià, del 22 de desembre de 2013 al 12 de gener de 2014.
Si el número de fotos rebudes és superior a la capacitat de
la sala s’exposaran les que hagin passat la selecció del jurat.

>>Retorn de les obres
A partir de 30 dies de la clausura de l’exposició.
A partir d’aquesta data es retornaran pel mateix conducte en que es van rebre, si es van deixar personalment es dipositaran a les oficines de l’ajuntament i sinó s’enviaran.
Quedaran en propietat de l’Ateneu d’Avià les obres premiades reservant-se el dret de reproducció i publicació.

>>Consideracions generals.
• L’organització tindrà cura de les obres i de la seva conservació i no es farà responsable de qualsevol accident o robatori que pogués ocórrer, ni tampoc de la pèrdua o danys durant el seu enviament de devolució.
• Els participants estan exempts de pagament de qualsevol taxa o dret d’inscripció.
• La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Qualsevol cas no previst serà resolt per l’entitat organitzadora.
• Els participants es responsabilitzaran totalment que no hi hagi drets de tercers en les obres presentades, i que no es puguin fer reclamacions per drets d’imatge. També es responsabilitzaran de les reclamacions que pugin presentar les entitats de drets de propietat intel·lectual (SGAE, VEGAP,etc.), a les quals els participants poden estar adscrits.
• L’entitat es reserva el dret de reproduir les obres premiades i de fer una selecció de les obres a exposar.
Aquest concurs és puntuable per a l’obtenció de les distincions AFCF i MFCF i també puntuable per els títols que atorga la FCF d’Artista, Excel·lència i Mestre per als membres de la Federació Catalana de Fotografia amb el núm. 2013-56.

>>Calendari:
• Festa del Segar i Batre: Diumenge 14 de juliol de 2013,(programes apart o a www.avia.cat)
• Termini d’admissió d’obres: 25 d’octubre de 2013
• Veredicte: 23 de novembre de 2013, a les 19:00 hores.
• Lliurament de premis: 22 de desembre de 2013 a les 12:30 h.
• Exposició: del 22 de desembre de 2013 al 12 de gener de 2014
• Ateneu d’Avià (Sala d’exposicions)
• Informació: Ajuntament, tel. 938 230 000 / www.avia.cat

>>Organitza:
• Ateneu d'Avià - Secció de fotografia.

>>Col·labora:
• Ajuntament d'Avià

>>Podeu consultar el tríptic del concurs de fotografia, on hi trobareu la butlleta d'inscripció.

Descarregar el tríptic del XX Concurs de fotografia d'Avià 2013